Povinně zveřejňované informace

Obecné informace o kontrolách oddělení kontroly MZ za rok 2022

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví – oddělení kontroly (dále jen „MZ“) požadované obecné informace […]

30. 6. 2023 Celý článek »

Obecné informace o kontrolách odboru kontroly MZ za rok 2021

Odbor kontroly zahájil v roce 2021 celkem deset kontrol a ukončil tři kontroly hospodaření z roku 2020 u přímo řízených organizací (dále také „PŘO“). Objem zkontrolovaných finančních prostředků byl v celkové výši 4 356 963 tis. Kč. Čtyři kontroly […]

24. 2. 2022 Celý článek »

Obecné informace o kontrolách odboru kontroly MZ za rok 2020

Odbor kontroly zahájil v roce 2020 celkem sedm kontrol a ukončil dvě kontroly hospodaření z roku 2019 u přímo řízených organizací (dále také „PŘO“). Objem zkontrolovaných finančních prostředků byl v celkové výši 1 313 796 tis. Kč. Tři kontroly […]

19. 2. 2021 Celý článek »

Obecné informace o kontrolách odboru kontroly MZ za rok 2019

Odbor kontroly (dále také „KON“) zahájil v roce 2019 celkem 5 kontrol a ukončil tři kontroly hospodaření z roku 2018 u přímo řízených organizací (dále také „PŘO“) v objemu zkontrolovaných finančních prostředků v celkové výši […]

10. 2. 2020 Celý článek »

Obecné  informace o kontrolách odboru kontroly MZ za rok 2018

Odbor kontroly (dále také „KON“) zahájil v roce 2018 celkem 8 kontrol a ukončil jednu kontrolu hospodaření z roku 2017 u přímo řízených organizací (dále také „PŘO“) v objemu zkontrolovaných finančních prostředků v celkové výši […]

27. 2. 2019 Celý článek »

Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) zveřejněný dle § 5 odst. 1 písm. f) InfZ (Příloha č. 3  […]

22. 2. 2019 Celý článek »

Obecné informace o kontrolách odboru kontroly MZ za rok 2017

Odbor kontroly (dále také „KON“) zahájil v roce 2017 celkem 14 kontrol. Z celkového počtu kontrol bylo provedeno 6 kontrol hospodaření u přímo řízených organizací (dále také „PŘO“) v objemu zkontrolovaných finančních prostředků […]

6. 3. 2018 Celý článek »

Obecné  informace o kontrolách odboru kontroly MZ  za rok 2016

Odbor kontroly (dále také „KON“) zahájil v roce 2016 celkem 11 kontrol. Z celkového počtu kontrol byly provedeny 2 kontroly hospodaření u přímo řízených organizací (dále také „PŘO“) v objemu zkontrolovaných finančních prostředků […]

27. 3. 2017 Celý článek »

Obecné  informace o kontrolách odboru kontroly MZ za rok 2014

Odbor kontroly (dále také „KON“) uskutečnil v roce 2014 celkem 8 kontrol v celkovém objemu zkontrolovaných finančních prostředků ve výši  3 993 172 tis. Kč. Z celkového počtu kontrol bylo provedeno 5 kontrol hospodaření u přímo […]

23. 9. 2016 Celý článek »

Obecné informace o kontrolách odboru kontroly MZ za rok 2015

Odbor kontroly (dále také „KON“) uskutečnil v roce 2015 celkem 15 kontrol v celkovém objemu zkontrolovaných finančních prostředků ve výši 399 464 519 Kč. Z celkového počtu kontrol byly provedeny 3 kontroly hospodaření u přímo […]

30. 8. 2016 Celý článek »