Rozhodnutí a opatření Ministerstva zdravotnictví

Rozhodnutí č.j. MZDR 7331/2024-2/OBP, kterým se povoluje přípravek BIOBOR JF pro účely ošetření leteckého paliva k zabránění rozvoje mikrobiální kontaminace

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, rozhodlo o […]

25. 3. 2024 Celý článek »

Rozhodnutí o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného léčivého přípravku JYNNEOS

6. 10. 2023 Celý článek »

Rozhodnutí ze dne 25. 8. 2023 č. j. MZDR 9411/2023-8/PRO, o nicotnosti

25. 8. 2023 Celý článek »

Rozhodnutí o dočasném povolení narušení celistvosti balení léčivého přípravku JYNNEOS (8/2023)

11. 8. 2023 Celý článek »

Rozhodnutí č.j. MZDR 21325/2023-1/OBP, kterým se povoluje přípravek BIOBOR JF pro účely ošetření leteckého paliva k zabránění rozvoje mikrobiální kontaminace

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, rozhodlo o […]

25. 7. 2023 Celý článek »

Rozhodnutí o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného léčivého přípravku JYNNEOS – rozšíření indikačních skupin

5. 10. 2022 Celý článek »

Rozhodnutí o dočasném povolení narušení celistvosti balení léčivého přípravku JYNNEOS

12. 8. 2022 Celý článek »

Rozhodnutí č.j. MZDR 20900/2022-1/OBP, kterým se povoluje přípravek BIOBOR JF pro účely ošetření leteckého paliva k zabránění rozvoje mikrobiální kontaminace

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, rozhodlo o […]

15. 7. 2022 Celý článek »

Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku SZCZEPIONKA PRZECIWGRUŽLICZA BCG 10

11. 1. 2022 Celý článek »

Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku PPD TUBERCULIN MAMMALIAN

11. 1. 2022 Celý článek »