Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Písemnosti doručované veřejnou vyhláškou

Výzva k podání žádosti o udělení povolení k uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle ustanovení § 66 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, […]

21. 3. 2024 Celý článek »