Informace o trhu s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich

Vytvořeno: 9. 6. 2023 Poslední aktualizace: 9. 6. 2023

Podle § 12h odst. 4 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), výrobce a dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich oznámí v elektronické podobě dálkovým přenosem dat ve lhůtách a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem Ministerstvu zdravotnictví informace o trhu s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich.

Podle § 8 vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření, výše uvedené oznámení předkládá výrobce a dovozce za každý kalendářní rok nejpozději do 31. května následujícího roku.

Oznámení obsahuje:

a) souhrnné informace o objemu prodeje podle obchodní značky a typu výrobku,
b) informace o preferencích různých spotřebitelských skupin, včetně mladých lidí, nekuřáků a hlavních typů současných uživatelů,
c) informace o způsobu prodeje a
d) souhrny jakýchkoliv průzkumů trhu provedených ke zjištění informací podle písmen a) až c):
– v českém a anglickém jazyce k elektronickým cigaretám a náhradním náplním s obsahem nikotinu,
– pouze v českém jazyce k elektronickým cigaretám a náhradním náplním bez obsahu nikotinu.

Výrobci a dovozci předkládají výše uvedené informace Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Společné vstupní brány EU (EU-CEG) a to stejným způsobem, jakým oznamují nové výrobky, resp. aktualizují / doplňují dříve podaná oznámení (viz příloha).

Přílohy