Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku – vyhláška, oznamování prostřednictvím EU-CEG

Vytvořeno: 6. 4. 2023 Poslední aktualizace: 2. 6. 2023

Dne 31. května 2023 byla v částce 71 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 141/2023 Sb., o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku, dále jen „vyhláška“, s datem účinnosti 1. července 2023.

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 174/2021 Sb., a pro nikotinové sáčky bez obsahu tabáku stanovuje:

  • požadavky na jejich složení, vzhled, jakost a vlastnosti,
  • požadavky na jejich označování, včetně zakázaných prvků a rysů,
  • způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti.

V přílohách je uveden text vyhlášky a informace k oznamování nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím EU‑CEG České republice.

Přílohy