Zaregistrovaní maloobchodní prodejci podle § 13c odst. 4 a 5 zákona č. 110/1997 Sb. a prodejci, kteří oznámili údaje o systému ověřování věku podle § 6 odst. 4 a 5 zákona č. 65/2017 Sb.

Vytvořeno: 3. 10. 2023 Poslední aktualizace: 1. 7. 2024

Tabulka informuje o maloobchodních prodejcích, kteří:

  • provedli registraci podle § 13c odst. 4 a 5 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 110“,
  • oznámili údaje o systému ověřování věku podle § 6 odst. 4 a 5 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 65“.

Postup k provedení registrace a oznámení je dostupný na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví

Registrace podle § 13c odst. 4 a 5 zákona č. 110

Registraci provádí maloobchodní prodejce před zahájením uvádění elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na trh formou přeshraničního prodeje na dálku.

Registraci je povinen provést jak maloobchodní prodejce usazený v České republice prodávající spotřebitelům nacházejícím se v jiném členském státě Evropské unie, tak maloobchodní prodejce usazený v jiném členském státě Evropské unie nebo ve třetí zemi prodávající skutečným nebo potencionálním spotřebitelům v České republice.

Oznámení údajů o systému ověřování věku podle § 6 odst. 4 a 5 zákona č. 65

Údaje o systému ověřování věku a jeho fungování je povinen oznámit Ministerstvu zdravotnictví prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku uvádějící uvedené výrobky na trh prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.

Uvedení prodejce v přehledu podává informaci o tom, že prodejce oznámil Ministerstvu zdravotnictví údaje o systému ověřování věku a jeho fungování předepsaným způsobem.

Uvedení prodejce v přehledu není potvrzením, že „systém ověřování věku“ odpovídá požadavkům právních předpisů.

Přílohy