Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU

Vytvořeno: 8. 8. 2016 Poslední aktualizace: 8. 8. 2016

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (dále jen „směrnice“) ukládá povinnost výrobcům a dovozcům elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření předložit před jejich uvedením na trh specifikované informace (článek 20 odst. 2 a článek 22 odst. 1 směrnice 2014/40/EU). Informace se předkládají kompetentním orgánům členských států, ve kterých budou výrobky uváděny na trh. V přílohách jsou uvedeny podrobné technické informace.

Přílohy