Bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a náhradní náplně do nich, které výrobci a dovozci oznámili prostřednictvím elektronické vstupní brány pro předkládání informací (EU-CEG)

Vytvořeno: 3. 10. 2023 Poslední aktualizace: 3. 5. 2024

V souladu s § 12i odst. 1 a § 12j odst. 5 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, zpřístupňuje Ministerstvo zdravotnictví informace o výrobcích souvisejících s tabákovými výrobky (dále jen „VSTV“; mezi které patří bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a náhradní náplně do nich – viz § 2 odst. 2 písm. o) zákona), s výjimkou informací představujících obchodní tajemství, které prostřednictvím Společné vstupní brány EU, dále jen „EU-CEG“, obdrželo od výrobců a dovozců VSTV. Součástí informační povinnosti jsou informace o seznamu složek.

Uvedení výrobku v přehledu oznámených VSTV podává informaci výrobcům, dovozcům, distributorům, maloobchodním prodejcům, (potenciálním) spotřebitelům o provedení notifikace VSTV prostřednictvím EU-CEG.

Uvedení výrobku v přehledu nepotvrzuje splnění všech legislativních požadavků pro uvedení VSTV na trh.

Přílohy