Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Vyhodnocení analýz a nové koncepce dobrovolnictví u poskytovatelů zdravotních služeb

V projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, který má za cíl nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních, byly zpracovány další […]

12. 4. 2023 Celý článek »

Závěrečná konference projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Dne 1. února 2023 se uskutečnila celostátní závěrečná konference projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 (dále jen „projekt“), který je spolufinancovaný Evropskou unií […]

8. 2. 2023 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví vyhodnocuje situaci v dobrovolnických programech ve zdravotnických zařízeních

V rámci projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, který má za cíl připravit inovativní a systémově koordinovaný přístup k fungování programu dobrovolnictví ve zdravotnictví a má […]

2. 8. 2022 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace ke způsobilosti výdajů v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Dle kap. XIV. Způsobilé výdaje, jejich dokladování a kontrola Pokynů programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (verze 5.0) je způsobilý výdaj takový, který: je v souladu s právními […]

13. 6. 2022 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 24.5.2022 byly upraveny Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví upravilo Pokyny pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (nyní verze 5.0). K úpravám došlo v kapitole VIII. Závazné indikátory a ukazatele a […]

24. 5. 2022 Celý článek »

Realizace druhé části analýz a hodnocení inovovaného programu dobrovolnictví u 16 poskytovatelů zdravotních služeb.

V projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, který má za cíl nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních, byla zpracována druhá […]

1. 3. 2022 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 21.10.2021 byly upraveny Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví upravilo Pokyny pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (nyní verze 4.0). K úpravám došlo v kapitolách VIII. Závazné indikátory a ukazatele a […]

21. 10. 2021 Celý článek »

Realizace úvodních workshopů a zpracování analýzy stávajícího stavu programů dobrovolnictví u poskytovatelů zdravotních služeb

V projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, který má za cíl nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních, dochází ke zpracování analýz […]

30. 9. 2021 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 30.9.2021 byly upraveny Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví upravilo Pokyny pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (nyní verze 3.0). K úpravám došlo v kapitole XIV. Způsobilé výdaje, jejich dokladování a […]

30. 9. 2021 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 6.9.2021 byl aktualizován seznam příloh Zpráv o realizaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo seznam příloh Zprávy o realizaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb. Ke stávajícím přílohám byla doplněna příloha P04_ZoR_07 Přehled čerpání dovolené. Byla upravena […]

6. 9. 2021 Celý článek »