Informace pro příjemce dotace ke způsobilosti výdajů v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Vytvořeno: 13. 6. 2022 Poslední aktualizace: 8. 8. 2022

Dle kap. XIV. Způsobilé výdaje, jejich dokladování a kontrola Pokynů programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (verze 5.0) je způsobilý výdaj takový, který:

  • je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR),
  • je v souladu s pravidly Pokynů a s Rozhodnutím o poskytnutí dotace,
  • je přiměřený,
  • vzniknul v době realizace pilotního ověření, kdy datum zahájení i datum ukončení realizace specifikuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a byl uhrazen nejpozději do okamžiku ukončení administrace závěrečné zprávy o realizaci pilotního ověření,
  • je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný,
  • je nezbytný pro dosažení cílů.

V návaznosti na zkušenosti z realizace pilotních ověření u poskytovatelů zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví specifikuje, že za okamžik vzniku lze považovat pořízení majetku a rovněž jeho převedení do užívání.