Informace pro příjemce dotace – s platností od 21.10.2021 byly upraveny Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Vytvořeno: 21. 10. 2021 Poslední aktualizace: 30. 3. 2022

Ministerstvo zdravotnictví upravilo Pokyny pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (nyní verze 4.0).

K úpravám došlo v kapitolách VIII. Závazné indikátory a ukazatele a jejich naplnění a XIV. Způsobilé výdaje, jejich dokladování a kontrola a v příloze číslo 3 Zprávy o realizaci – Výkaz ukazatele navýšení počtu dobrovolníků.

Projekt Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Přílohy