Informace pro příjemce dotace – s platností od 6.9.2021 byl aktualizován seznam příloh Zpráv o realizaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Vytvořeno: 6. 9. 2021 Poslední aktualizace: 6. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo seznam příloh Zprávy o realizaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb.

Ke stávajícím přílohám byla doplněna příloha P04_ZoR_07 Přehled čerpání dovolené.

Byla upravena příloha P04_ZoR_04 Přehled počtu hodin dobrovolnické činnosti.

Aktualizované formuláře je nutné použít již v následující Zprávě o realizaci.

Projekt Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

Přílohy