Závěrečná konference projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Vytvořeno: 8. 2. 2023 Poslední aktualizace: 28. 2. 2023

Dne 1. února 2023 se uskutečnila celostátní závěrečná konference projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 (dále jen „projekt“), který je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Konference byla určena jak pro osoby, které se na realizaci projektu podílely, tak pro širokou veřejnost a všechny zájemce o dobrovolnickou činnost u poskytovatelů zdravotních služeb.

Stěžejním bodem programu bylo sdílení dobré praxe. Vystoupili zde zástupci nemocnic a představili své funkční dobrovolnické programy a dobrovolnické aktivity, které mohou jejich pacienti využívat.

Rovněž vystoupili zástupci Ministerstva zdravotnictví a představili aktivity, které byly v rámci projektu realizovány:

  • Bylo revidováno nastavení a řízení dobrovolnických programů u poskytovatelů zdravotních služeb a byl vytvořen návrh nové koncepce řízení programu dobrovolnictví ve zdravotnictví jak na lokální úrovni u poskytovatelů zdravotních služeb, tak na úrovni celostátní, kde byl nastaven nový národní systém sběru statistických dat o realizovaných programech dobrovolnictví ve zdravotních službách. Tento sběr provádí Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
  • Byla vytvořena nová, v projektu pilotně ověřená, Metodika dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních, do níž byly zapracovány informace z workshopů, analýz a další zpětné vazby od poskytovatelů zdravotních služeb získané v průběhu pilotního testování.
  • Do Katalogu prací byla zařazena pozice koordinátora dobrovolníků.
  • Byl připraven speciální vzdělávací program IPVZ pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotních službách, pilotně ověřený proškolením koordinátorů zapojených do projektu.
  • Byla zajištěna celoplošná informovanost o dobrovolnictví pro poskytovatele zdravotních služeb, kraje, zdravotní pojišťovny, odbornou zdravotnickou i laickou veřejnost prostřednictvím kampaně s heslem „Dobrovolnictví prospívá zdraví“.
  • Bylo provedeno zhodnocení jednotlivých částí inovativního řešení projektu.

Ukončením projektu však aktivity Ministerstva zdravotnictví v této oblasti zdaleka nekončí. Národní program dobrovolnictví ve zdravotnictví bude řídit a koordinovat Pracovní skupina pro dobrovolnictví ve zdravotnictví, která byla zřízena při Ministerstvu zdravotnictví. Pracovní skupina bude vyhodnocovat celkový rozvoj dobrovolnictví a úroveň informovanosti o dobrovolnictví ve zdravotnictví (podpora PR aktivit). Bude monitorovat potřeby zdravotnického zařízení vzhledem k revizím/doplnění metodických doporučení v návaznosti na rozvoj programu dobrovolnictví v ČR. Bude sledovat nově vznikající potřeby vzdělávání zainteresovaných osob v oblasti dobrovolnictví ve zdravotnictví. Nadále bude též zapojovat zdravotní pojišťovny do kontinuální podpory programu dobrovolnictví ve zdravotnictví.

V příloze je k dispozici prezentace ze závěrečné konference.

Přílohy