Informace pro příjemce dotace – s platností od 30.9.2021 byly upraveny Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Vytvořeno: 30. 9. 2021 Poslední aktualizace: 30. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví upravilo Pokyny pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (nyní verze 3.0).

K úpravám došlo v kapitole XIV. Způsobilé výdaje, jejich dokladování a kontrola a v kapitole XV. Monitorování pilotního ověření. Změny byly provedeny za účelem snížení administrativní zátěže.

Projekt Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Přílohy