Registrační listy zdravotních výkonů

Elektronická databáze registračních listů zdravotních výkonů

Podle § 17b odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých internetových stránkách registrační listy zdravotních výkonů uvedených v seznamu zdravotních výkonů.

8. 12. 2022 Celý článek »

Registrační list – Ošetřovací den v otevřeném denním stacionáři s psychiatrickou péčí – doba poskytované péče minimálně 6 hodin (OD 00043)

Registrační list ošetřovacího dne 00043 vydaného vyhláškou č. 313/2022 Sb., kterou se mění vyhláška  č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Vyhláška nabývá účinnosti dnem […]

7. 12. 2022 Celý článek »

Registrační list – Ošetřovací den následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče dětských pacientů s diagnózou dětské mozkové obrny (OD 00035)

Registrační list ošetřovacího dne 00035 vydaného vyhláškou č. 269/2019 Sb., kterou se mění vyhláška. č 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

4. 11. 2019 Celý článek »

Registrační list – Ošetřovací den následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku (OD 00033)

Registrační list ošetřovacího dne 00033 vydaného vyhláškou č. 301/2018 Sb., kterou se mění vyhláška. č 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

25. 2. 2019 Celý článek »

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 354/2017 Sb.

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 354/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů.

12. 12. 2017 Celý článek »

Registrační listy ošetřovacích dnů – NVP (00015), NIP (00017), DIOP (00020) vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb.

Registrační listy ošetřovacích dnů – NVP (00015), NIP (00017), DIOP (00020) vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

3. 3. 2017 Celý článek »

Registrační listy zdravotních výkonů odbornosti 816 (lékařská genetika) vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb.

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů s odloženou účinností od 1. ledna 2018.

11. 1. 2017 Celý článek »

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 350/2015 Sb.

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 350/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů.

4. 1. 2016 Celý článek »

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 421/2013 Sb.

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 421/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů.

29. 7. 2015 Celý článek »

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 326/2014 Sb.

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 326/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů

13. 2. 2015 Celý článek »