Od 2. 8. 2021 budou novorozené děti cizinců v České republice povinně pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění.

Vytvořeno: 21. 7. 2021 Poslední aktualizace: 30. 7. 2021

Koho se změna týká: Dítěte narozeného na území ČR, jehož matka má v okamžiku porodu povolení k dlouhodobému pobytu v ČR a jehož otec nemá trvalý pobyt.

Od kdy bude dítě ve v. z. p. pojištěno: Dítě bude účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ode dne narození.

Do kdy bude dítě ve v. z. p. pojištěno: Dítě bude účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění do konce měsíce v němž dosáhne věku 60 dnů. Pro další pobyt dítěte je potřeba uzavřít soukromé zdravotní pojištění komplexní.

Komu je třeba hlásit narození dítěte: Narození dítěte je nutné nahlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně, u které je zdravotně pojištěna matka dítěte. Pokud matka nemá v ČR veřejné zdravotní pojištění, nahlásí se narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte. Není-li v ČR zdravotně pojištěn ani otec, nahlásí se narození dítěte Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Kolik bude jeho pojištění stát: Vyměřovací základ pojistného za celé období, v nichž je dítě účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění, tvoří dvojnásobek minimální mzdy za rozhodné období, čemuž pro rok 2021 odpovídá pojistné ve výši 4 104 Kč.

Kdy je třeba zaplatit pojistné: Pojistné se platí jednorázově za celé období, a to kdykoli v jeho průběhu.

Kdo má povinnost pojistné zaplatit: Rodiče či zákonní zástupci dítěte.