Cenový předpis 1/2019

Vytvořeno: 25. 1. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

CENOVÝ PŘEDPIS  MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2019/DZP ZE DNE 13. listopadu 2018

O REGULACI CEN poskytovaných zdravotních služeb, STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH CEN zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ

Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že dne 13. listopadu 2018 byl schválen Cenový předpis 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis nabyl účinnosti dne 1. ledna 2019 a byl publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 11 ze dne 21. prosince 2018.

http://mzd.gov.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c11/2018_16563_3810_11.html

 

 

Přílohy