Přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Vytvořeno: 13. 11. 2014 Poslední aktualizace: 15. 5. 2024

Počínaje měsícem listopad 2014 přistupuje Ministerstvo zdravotnictví k pravidelnému zveřejňování výsledků přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Tyto informace jsou poskytovány za účelem snadné orientace veřejnosti v hospodaření zdravotních pojišťoven. Údaje jsou k dispozici v časové řadě tvořené jednotlivými měsíci období od ledna 2020 do současnosti.

Data jsou prezentována formou níže popsaných příloh:

Tabulka s názvem prerozdelovani_pojistovna_vysledek popisuje pro výše uvedené období (resp. jeho jednotlivé měsíce) výsledné finanční částky připadající po přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění na každou zdravotní pojišťovnu.

Ve snaze o co nejvyšší názornost jsou číselné údaje z tabulky s názvem prerozdelovani_pojistovna_vysledek rovněž znázorněny v grafické formě (viz příloha prerozdelovani_pojistovna_vysledek_graf). Na pravidelně aktualizovaném grafu je jasně zřetelný vývoj výsledné částky připadající po přerozdělování na každou ze zdravotních pojišťoven.

Druhá tabulka, pojmenovaná prerozdelovani_pojistenec_vysledek, přímo vychází z údajů nalézajících se v předcházející tabulce obsahující celkové částky. Pro možnost kvalitnějšího srovnání mezi pojišťovnami výrazně se lišící celkové výše přidělených finančních obnosů však v tomto případě byly zohledněny rozdílné velikosti kmene pojištěnců jednotlivých pojišťoven – zde zobrazované hodnoty tedy značí průměrné příjmy na jednoho pojištěnce. Pozorovatelné nerovnoměrnosti v průměrných příjmech mezi jednotlivými pojišťovnami jsou zapříčiněny rozdílnou pohlavně-věkovou strukturou pojištěnců a odlišným podílem zvlášť nákladných hrazených služeb.

Nedílnou součástí každé z výše uvedených příloh je podrobný chronologický přehled mimořádných událostí, které se projevily změnou výše mezi zdravotními pojišťovnami přerozdělených finančních prostředků v daném měsíci.

Tabulka třetí, prerozdelovani_pojistovna_vyber, poskytuje pohled na měsíční výši částek vybraných zdravotními pojišťovnami na pojistném (tzv. 100% výběr). Součástí této přílohy je přehled nejdůležitějších parametrů (či případných mimořádných událostí), které se týkají výše pojistného pro jednotlivé skupiny plátců ve vyobrazeném období.

Přílohy