Úhradové vyhlášky

Úhradová vyhláška 2024 a výkladová stanoviska

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024 – „Úhradová vyhláška 2024“ včetně odůvodnění – „Odůvodnění k ÚV 2024“. Vyhláška […]

3. 11. 2023 Celý článek »

Úhradová vyhláška 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 – „Úhradová vyhláška 2023“ včetně odůvodnění – „Odůvodnění k ÚV 2023“. Vyhláška […]

18. 11. 2022 Celý článek »

Úhradová vyhláška 2022

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022 vč. odůvodnění. Vyhláška byla vydána ve Sbírce zákonů pod č. 396/2021 […]

10. 1. 2022 Celý článek »