Stanoviska a pokyny

Stanovisko k poskytování zdravotnických prostředků během hospitalizace

Podle informací, které Ministerstvo zdravotnictví obdrželo od zdravotních pojišťoven, dochází v praxi ze strany některých nemocnic ke dvěma jednáním v souvislosti s hospitalizacemi pojištěnců: 1) vyzývání pojištěnců, aby si v […]

5. 12. 2023 Celý článek »

Stanovisko k platbám pojištěnců u poskytovatelů zdravotních služeb za poskytnutí zdravotní služby

Stanovisko k platbám pojištěnců u poskytovatelů zdravotních služeb za poskytnutí zdravotní služby Následující text shrnuje základní informace týkající se otázky, za jakých podmínek může poskytovatel zdravotních služeb po pojištěncích žádat […]

13. 3. 2020 Celý článek »

Vyšetření optickou koherenční tomografii (OCT)

Na základě častých dotazů ve věci úhrady OCT vyšetření ze systému veřejného zdravotního pojištění Ministerstvo zdravotnictví oslovilo odbornou společnost s žádostí o stanovisko.

23. 1. 2020 Celý článek »

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k problematice vykazování a úhrady zdravotních výkonů odborností 804, 805 a 822

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k problematice vykazování a úhrady zdravotních výkonů odborností 804, 805 a 822 v návaznosti na vyhlášku č. 421/2016 Sb.

6. 2. 2017 Celý článek »

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k problematice vykazování a úhrady zdravotního výkonu č. 81753

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k problematice vykazování a úhrady zdravotního výkonu č. 81753 Vyšetření aktivity biotinidázy v rámci novorozeneckého screeningu s fluorescenční detekcí.

6. 2. 2017 Celý článek »

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR k výkonu č. 09555 „Ošetření dítěte do 6 let“

6. 2. 2013 Celý článek »

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k přepravě pacientů neodkladné péče (PPNP)

14. 1. 2013 Celý článek »