Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Nové právní předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví

Vyhláška č. 100/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

14. 6. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2022

14. 6. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 55/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

26. 4. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 483/2021 Sb., o následcích povinného očkování

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

30. 3. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 525/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

3. 2. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 527/2021 Sb., o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

3. 2. 2022 Celý článek »

Novela vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

3. 2. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 483/2021 Sb., o následcích povinného očkování

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

3. 2. 2022 Celý článek »

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

16. 12. 2021 Celý článek »

Zákon č. 326/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 s výjimkou ustanovení a) čl. III a IV, čl. V bodů 2 až 4, čl. VI a čl. VII 1. bodu 7, […]

10. 11. 2021 Celý článek »