Vyhláška č. 100/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021

Vytvořeno: 14. 6. 2022 Poslední aktualizace: 10. 8. 2022

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Přílohy

Typ souboru: pdf
sb0050-2022.pdf (6,65 MB)