Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022

Vytvořeno: 16. 12. 2021 Poslední aktualizace: 16. 12. 2021

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

Přílohy