Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Nové právní předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

6. 2. 2023 Celý článek »

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

11. 10. 2022 Celý článek »

Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

16. 8. 2022 Celý článek »

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

16. 8. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 27/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

14. 6. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 463/2021 Sb., o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2022, s výjimkou § 3 bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2025.

14. 6. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 378/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

14. 6. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 122/2022 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022. 

14. 6. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 97/2022 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2022.

14. 6. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 99/2022 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2022.

14. 6. 2022 Celý článek »