Nové právní předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví

Vyhláška č. 559/2020 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 560/2020 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 561/2020 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 46/2021 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »

Nařízení vlády č. 467/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 24. listopadu 2020.

22. 12. 2020 Celý článek »

Vyhláška č. 397/2020 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2020.

22. 12. 2020 Celý článek »