Vyhláška č. 525/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

Vytvořeno: 3. 2. 2022 Poslední aktualizace: 10. 8. 2022

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Přílohy

Typ souboru: pdf
sb0229-2021-1.pdf (171,85 KB)