Vyhláška č. 55/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování

Vytvořeno: 26. 4. 2022 Poslední aktualizace: 14. 6. 2022

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Přílohy

Typ souboru: pdf
sb0031-2022.pdf (321,88 KB)