Vyhláška č. 483/2021 Sb., o následcích povinného očkování

Vytvořeno: 30. 3. 2022 Poslední aktualizace: 30. 3. 2022

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

Přílohy