Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Důležitá upozornění

Podkategorie:


Nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Zdravotně-sociální pracovník

Nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Zdravotně-sociální pracovník

Upozorňujeme, že dne 19. prosince 2022 byl ve Věstníku MZ č. 15/2022 zveřejněn nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Zdravotně-sociální pracovník.

20. 12. 2022 Celý článek »

Nový Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu

Nový Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nový Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu, kterým se stanoví pravidla přípravy akreditovaného kvalifikačního kurzu. Podle tohoto metodického pokynu postupují žadatelé o […]

31. 10. 2022 Celý článek »

Nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Ošetřovatel a Praktická sestra

Nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Ošetřovatel a Praktická sestra

Upozorňujeme, že dne 31. srpna 2022 byly ve Věstníku MZ č. 9/2022 zveřejněny nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Ošetřovatel a Praktická sestra. Věstník si můžete stáhnout na této stránce Věstník […]

1. 9. 2022 Celý článek »

Akreditované kvalifikační kurzy – rekvalifikace

Akreditované kvalifikační kurzy – rekvalifikace

Ministerstvo zdravotnictví ČR v souladu s ustanovením § 51 odst. 9 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností […]

6. 4. 2022 Celý článek »

Informace ke specializačnímu vzdělávání Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v pediatrii

Informace ke specializačnímu vzdělávání Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v pediatrii

V souladu s přechodným ustanovením zákona č. 96/2004 Sb. do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii lze zařazovat uchazeče o vzdělávání do 5 let ode dne nabytí novely tohoto zákona, tj. do 31. 8. 2022.

15. 2. 2022 Celý článek »

Ověření vzdělání u zaměstnanců (nelékařských zdravotnických pracovníků) na pracovišti poskytovatele zdravotních služeb

Ověření vzdělání u zaměstnanců (nelékařských zdravotnických pracovníků) na pracovišti poskytovatele zdravotních služeb

1) ověření specializované způsobilosti
2) ověření odborné způsobilosti
3) ověření uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR

7. 10. 2020 Celý článek »

Nový vzdělávácí program SANITÁŘ

Nový vzdělávácí program SANITÁŘ

Upozorňujeme žadatele o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu SANITÁŘ, že dne 31. července 2020 ve Věstníku MZ č. 8/2020 vyšel nový vzdělávací program.

11. 9. 2020 Celý článek »

Povinnost akreditovaných zařízení zapisovat do Národní registru zdravotnických pracovníků informace o absolvování kvalifikačních kurzů a certifikovaných kurzů

Povinnost akreditovaných zařízení zapisovat do Národní registru zdravotnických pracovníků informace o absolvování kvalifikačních kurzů a certifikovaných kurzů

Vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a pověřené organizace jsou povinny předávat do Národního registru zdravotnických pracovníků některé údaje, a to zejména údaje o vzdělání, které vedlo k získání odborné, specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka.

28. 8. 2019 Celý článek »

Prezentace k akreditačnímu řízení dle zákona č. 96/2004 Sb.

Prezentace k akreditačnímu řízení dle zákona č. 96/2004 Sb.

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání pořádal školení k akreditačnímu řízení dle § 45 – 50 zákona č.96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povolání.

13. 6. 2019 Celý článek »

Důležitá informace pro akreditovaná zařízení a pověřené organizace

Důležitá informace pro akreditovaná zařízení a pověřené organizace

Dne 15. května 2018 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctý den poté.

17. 5. 2018 Celý článek »