Ověření vzdělání u zaměstnanců (nelékařských zdravotnických pracovníků) na pracovišti poskytovatele zdravotních služeb

Vytvořeno: 7. 10. 2020 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

1) ověření specializované způsobilosti

Žádost o ověření získané specializované způsobilosti nelékařských zdravotnických pracovníků u svých zaměstnanců zasílá poskytovatel zdravotních služeb dle oborů pověřeným organizacím ministerstva. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ OVĚŘENÍ NEPROVÁDÍ

 

NCO NZO pro obory:

 • všeobecná sestra – s výjimkou oboru Perfuziologie
 • dětská sestra
 • porodní asistentka
 • ergoterapeut
 • radiologický asistent
 • zdravotní laborant
 • zubní technik
 • asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
 • farmaceutický asistent
 • zdravotnický záchranář
 • nutriční terapeut
 • fyzioterapeut
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (pouze v oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví)
 • odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • nelékařští zdravotničtí pracovníci podle § 5 – § 28 zákona č. 96/2004 Sb. pro obor Organizace a řízení ve zdravotnictví

 

ADRESA:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
Úsek regulace
Vinařská 6
603 00 Brno

 

IPVZ pro obory:

 • všeobecná sestra – pouze v oboru Perfuziologie
 • dětská sestra – pouze v oboru Perfuziologie
 • porodní asistentka – pouze v oboru Perfuziologie
 • zdravotnický záchranář – pouze v oboru Perfuziologie
 • biomedicínský technik
 • psycholog ve zdravotnictví
 • logoped ve zdravotnictví
 • radiologický fyzik
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků – s výjimkou oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • biomedicínský inženýr
 • zrakový terapeut
 • adiktolog

 

ADRESA:

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze
Studijní oddělení
Ruská 85
100 05 Praha 10

 

 

2) ověření odborné způsobilosti

Žádost o ověření odborné způsobilosti nelékařských zdravotnických pracovníků u svých zaměstnanců zasílá poskytovatel zdravotních služeb pracovišti, které získalo oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro příslušný akreditovaný kvalifikační kurz v souladu s § 45 odst. 1 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb. a vydalo osvědčení o získání odborné způsobilosti.

 

 

 

3) ověření uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR

Žádost o ověření uznané odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR zasílá poskytovatel zdravotních služeb na adresu detašovaného pracoviště ministerstva.

 

ADRESA:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Oddělení uznávání kvalifikací
Vinařská 6
603 00 Brno