Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Důležitá upozornění

Podkategorie:


Metodické doporučení k prostupnosti specializačního vzdělávání všeobecných sester nebo využívání dovzdělání prostřednictvím certifikovaných kurzů

Metodické doporučení k prostupnosti specializačního vzdělávání všeobecných sester nebo využívání dovzdělání prostřednictvím certifikovaných kurzů

Upozorňujeme, že ve Věstníku MZ č. 7/2023 bylo zveřejněno Metodické doporučení k využívání možnosti započítávání části dříve absolvovaného studia při propojení a částečné prostupnosti a provázanosti některých oborů specializačního vzdělávání […]

1. 6. 2023 Celý článek »

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Perfuziologie

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Perfuziologie

Upozorňujeme, že ve Věstníku MZ č. 7/2023 byl zveřejněn nový vzdělávací program specializačního vzdělávání Perfuziologie, kterým se získává specializovaná způsobilost Perfuziolog. Pro realizaci tohoto vzdělávání je třeba požádat o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu specializačního vzdělávání.

16. 5. 2023 Celý článek »

Nový metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu

Nový metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nový Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu. Podle tohoto metodického pokynu postupují žadatelé o akreditaci a akreditovaná zařízení, která jsou oprávněná uskutečňovat vzdělávací program certifikovaného kurzu.

12. 5. 2023 Celý článek »

Nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Laboratorní metody a Laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Laboratorní metody a Laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Upozorňujeme, že ve Věstníku MZ č. 6/2023 byly zveřejněny nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Laboratorní metody a Laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Pro realizaci těchto kvalifikačních kurzů je třeba požádat o udělení akreditace k uskutečňování kvalifikačního kurzu dle platného vzdělávacího programu.

25. 4. 2023 Celý článek »

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání Adiktolog – Klinická adiktologie

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání Adiktolog – Klinická adiktologie

Upozorňujeme, že ve věstníku MZ č. 6/2023 byl zveřejněn nový vzdělávací program specializačního vzdělávání Adiktolog – Klinická adiktologie, kterým se získává specializovaná způsobilost Klinický adiktolog.

13. 4. 2023 Celý článek »

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání Všeobecná sestra – Transfuzní služba

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání Všeobecná sestra – Transfuzní služba

Upozorňujeme, že ve Věstníku MZ č. 5/2023 byl zveřejněn nový vzdělávací program specializačního vzdělávání Všeobecná sestra – Transfuzní služba, kterým se získává specializovaná způsobilost Sestra pro péči v transfuzní službě.

3. 4. 2023 Celý článek »

Nové formuláře pro změny personálního zabezpečení a roční zprávy

Nové formuláře pro změny personálního zabezpečení a roční zprávy

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, upozorňuje na nové formuláře pro ohlášení změny personálního zabezpečení – změnu lektora/školitele a změnu odborného garanta a pro roční zprávu o organizačním a finančním zajištění vzdělávání.

9. 3. 2023 Celý článek »

Minimální požadavky vzdělávacích programů certifikovaných kurzů Psychosociální intervence a Psychoterapeutické konzultace

Minimální požadavky vzdělávacích programů certifikovaných kurzů Psychosociální intervence a Psychoterapeutické konzultace

Upozorňujeme, že v souladu s Metodickým pokynem pro poskytovatele zdravotních služeb k zavedení třístupňového modelu psychoterapie do praxe byly dne 22. února 2023 ve Věstníku MZ č. 3/2023 zveřejněny minimální požadavky vzdělávacího programu certifikovaného kurzu Psychosociální intervence a certifikovaného kurzu Psychoterapeutické konzultace.

23. 2. 2023 Celý článek »

Roční zpráva o organizačním a finančním zajištění vzdělávání

Roční zpráva o organizačním a finančním zajištění vzdělávání

Upozorňujeme na povinnost akreditovaných zařízení zaslat MZ roční zprávu o organizačním a finančním zajištění vzdělávání za rok 2022, a to v termínu do 31.3.2023.
Roční zprávu je nezbytné podat i v případě, že akreditované zařízení v daném roce vzdělávání neuskutečňovalo.

2. 2. 2023 Celý článek »

Nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Autoptický laborant

Nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Autoptický laborant

Upozorňujeme, že ve Věstníku MZ č. 1/2023 byl zveřejněn nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Autoptický laborant.
Akreditovaná zařízení, která aktuálně realizují vzdělávání v uvedeném kvalifikačním kurzu mohou toto vzdělávání dokončit dle původního vzdělávacího programu. Pro realizaci dalších kvalifikačních kurzů je třeba požádat o udělení akreditace na realizaci kvalifikačního kurzu dle aktuálně platného vzdělávacího programu.

23. 1. 2023 Celý článek »