Nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Ošetřovatel a Praktická sestra

Vytvořeno: 1. 9. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Upozorňujeme, že dne 31. srpna 2022 byly ve Věstníku MZ č. 9/2022 zveřejněny nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Ošetřovatel a Praktická sestra. Věstník si můžete stáhnout na této stránce Věstník 9/2022

Akreditovaná zařízení, která aktuálně realizují vzdělávání v uvedených kvalifikačních kurzech, mohou toto vzdělávání dokončit dle původního vzdělávacího programu. Pro realizaci dalších kvalifikačních kurzů je třeba požádat o  udělení akreditace na realizaci kvalifikačních kurzů dle aktuálně platného vzdělávacího programu. Prodloužení akreditace – vzhledem k vydání nového vzdělávacího programu – není možné. Termíny jednání akreditační komise najdete zde Akreditační komise

 

Pro více informací se můžete obrátit na email OdborONP@mzcr.cz