Roční zpráva o organizačním a finančním zajištění vzdělávání

Vytvořeno: 2. 2. 2023 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Upozorňujeme na povinnost akreditovaných zařízení zaslat MZ roční zprávu o organizačním a finančním zajištění vzdělávání za rok 2022, a to v termínu do 31.3.2023.

Roční zprávu je nezbytné podat i v případě, že akreditované zařízení v daném roce vzdělávání neuskutečňovalo. Formulář je k dispozici ke stažení zde: Roční zpráva