Akreditované kvalifikační kurzy – rekvalifikace

Vytvořeno: 6. 4. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR v souladu s ustanovením § 51 odst. 9 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR sděluje, že akreditované kvalifikační kurzy dle výše uvedeného zákona, lze považovat za rekvalifikaci dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.