Nové formuláře pro změny personálního zabezpečení a roční zprávy

Vytvořeno: 9. 3. 2023 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, upozorňuje na nové formuláře pro ohlášení změny personálního zabezpečení (změnu lektora/školitele a změnu odborného garanta) a pro roční zprávu o organizačním a finančním zajištění vzdělávání.

Roční zprávy zasílejte jednotlivě pro každý obor vzdělávání zvlášť v případě podání datovou schránkou. Není třeba zprávu zasílat s průvodním dopisem, pokud je dle názvu dostatečně identifikovatelná.

Nové formuláře jsou ke stažení zde: Povinnosti akreditovaného zařízení