Důležitá upozornění

Podkategorie:


Informace k aktualizovanému vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání oboru Klinická psychologie

Informace k aktualizovanému vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání oboru Klinická psychologie

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie s odloženou účinností od 1.9.2024. Zásadní změny, které nastaly v rámci aktualizovaného vzdělávacího programu:

2. 7. 2024 Celý článek »

Roční zpráva o organizačním a finančním zajištění vzdělávání

Roční zpráva o organizačním a finančním zajištění vzdělávání

Upozorňujeme akreditovaná zařízení, která doposud nezaslala roční zprávu o organizačním a finančním zajištění vzdělávání za rok 2023, aby tak učinila.
Povinností akreditovaných zařízení je zaslat tuto zprávu v termínu do 31.3.2024. Roční zprávy zasílejte ideálně datovou schránkou. V případě podání datovou schránkou je třeba zaslat zprávy jednotlivě pro každý obor vzdělávání zvlášť.

27. 3. 2024 Celý článek »

Aktualizace logbooků pro upravené vzdělávací programy specializačního vzdělávání a volné listy do již vydaných logbooků

Aktualizace logbooků pro upravené vzdělávací programy specializačního vzdělávání a volné listy do již vydaných logbooků

Aktualizace logbooků pro upravené vzdělávací programy specializačního vzdělávání a volné listy do již vydaných logbooků.

21. 3. 2024 Celý článek »

Informace Ministerstva zdravotnictví k uplatnění zdravotnických pracovníků v sociálních službách a prostupnosti těchto profesí

Informace Ministerstva zdravotnictví k uplatnění zdravotnických pracovníků v sociálních službách a prostupnosti těchto profesí

Na základě četných dotazů odborné veřejnosti informuje Ministerstvo zdravotnictví o prostupnosti profese nelékařského zdravotnického pracovníka a pracovníka v sociálních službách.

14. 3. 2024 Celý článek »

Sběr podnětů ke vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání oboru Klinická psychologie

Sběr podnětů ke vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání oboru Klinická psychologie

Dovolujeme si Vás oslovit v rámci veřejné konzultace k aktualizaci vzdělávacího programu specializačního vzdělávání oboru Klinická psychologie. Vzdělávání ve specializačním vzdělávání v oboru Klinická psychologie je určeno pro absolventy, kteří získali […]

19. 1. 2024 Celý článek »

Úprava vzdělávacích programů specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky a postup pro doložení splnění kritérií

Úprava vzdělávacích programů specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky a postup pro doložení splnění kritérií

Ministerstvo zdravotnictví, odbor ONP informuje o úpravě následujících vzdělávacích programů specializačního vzdělávání: Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v geriatrii, Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech, Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech a o postupu pro doložení splnění kritérií v rozsahu zveřejněných úprav.

21. 12. 2023 Celý článek »

Mimořádné jednání akreditační komise – 30. srpna 2023

Mimořádné jednání akreditační komise – 30. srpna 2023

Upozorňujeme, že dne 30. srpna 2023 se bude konat mimořádné jednání akreditační komise. Na program jednání akreditační komise budou zařazeny žádosti o udělení/prodloužení akreditace, které budou doručeny ministerstvu do 11. srpna 2023. […]

24. 7. 2023 Celý článek »

Nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví

Nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví

Upozorňujeme, že ve Věstníku 9/2023 byly zveřejněny nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví.

2. 7. 2023 Celý článek »

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii

Upozorňujeme, že ve Věstníku MZ č. 9/2023 byl zveřejněn nový vzdělávací program specializačního vzdělávání pro všeobecnou sestru a dětskou sestru – Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii, kterým se získává specializovaná způsobilost Sestra (resp. Dětská sestra) pro péči v onkologii a hematoonkologii.

30. 6. 2023 Celý článek »

Nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Radiologická fyzika a Radiologická technika

Nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Radiologická fyzika a Radiologická technika

Upozorňujeme, že ve Věstníku 9/2023 byly zveřejněny nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Radiologická fyzika a Radiologická technika.

30. 6. 2023 Celý článek »