Specializovaná péče při mimořádné události

Střediska specializované zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách

  Na základě ust. § 214 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,[1],[2] a podle Směrnice rady 2013/59/EURATOM ze dne 5. 12. 2013[3] vytvořila ČR systém poskytování specializované zdravotní péče vybranými […]

15. 8. 2016 Celý článek »

Popáleninová centra

Popáleninová centra jsou specifickým typem traumacentra, která zajišťují komplexní diagnostickou a léčebnou péči o pacienty se závažnými popáleninami.

11. 8. 2016 Celý článek »

Traumacentra

Traumacentra jsou ve smyslu § 112 zákona č. 372/2011 Sb. Centrem vysoce specializované traumatologické péče, které zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o Triáž pozitivní pacienty a pacienty s těžkými úrazy.

11. 8. 2016 Celý článek »

Specializovaná péče

S cílem zvýšit krizovou připravenosti resortu zdravotnictví na mimořádné události a krizové situace s hromadným příjmem postižených osob s různým typem poškození na zdraví jsou zřízena Ministerstvem zdravotnictví u jím […]

14. 1. 2016 Celý článek »

TIS

Usnesením Bezpečnostní rady státu č. 135 ze dne 28. 3. 2006 byl schválen Harmonogram realizace opatření okamžitého zvýšení připravenosti zdravotnických zařízení na hromadné urgentní příjmy postižených osob při mimořádných událostech […]

14. 1. 2016 Celý článek »

Krizová transfuzní centra

Hromadné příjmy těžce zraněných osob do zdravotnických zařízení zvyšují nároky na logistiku spojenou s odběry, zpracováním, distribucí a podáváním transfuzních přípravků a krevních derivátů.  Již vytvořeným prolnutím civilního a vojenského […]

14. 1. 2016 Celý článek »

Spádová území krizových transfuzních center

1. Oddělení hematologie a krevní transfúze, Ústřední vojenská nemocnice –Vojenská fakultní nemocnice Praha (OHKT ÚVN) Působnost: Praha, severní část Středočeského kraje (okresy Beroun, Kladno, Rakovník, severní část okresů Praha východ a Praha […]

14. 1. 2016 Celý článek »