Specializovaná péče

Vytvořeno: 14. 1. 2016 Poslední aktualizace: 14. 1. 2016

S cílem zvýšit krizovou připravenosti resortu zdravotnictví na mimořádné události a krizové situace s hromadným příjmem postižených osob s různým typem poškození na zdraví jsou zřízena Ministerstvem zdravotnictví u jím přímo řízených organizací centra specializované zdravotní péče jako například popáleninová centra nebo  traumacentra. Pro zajištění zdravotní péče osobám postiženým na zdraví účinky nebezpečných látek jsou zřízeny Toxikologické informační středisko a střediska specializované zdravotní péče o ozářené při radiačních nehodách.  Pro zajištění poskytování speciální zdravotní péče bylo při Nemocnici Na Bulovce zřízeno Centrum vysoce virulentních nákaz a pro zajištění dostupnosti transfuzních přípravků a krevních derivátů byla ve spolupráci s Ministerstvem obrany zřízena krizová transfuzní centra.