TIS

Vytvořeno: 14. 1. 2016 Poslední aktualizace: 14. 1. 2016

Usnesením Bezpečnostní rady státu č. 135 ze dne 28. 3. 2006 byl schválen Harmonogram realizace opatření okamžitého zvýšení připravenosti zdravotnických zařízení na hromadné urgentní příjmy postižených osob při mimořádných událostech velkého rozsahu, který v bodě 3 ukládá MZ: „Zajistit nepřetržitou dostupnost informací z celostátní databáze o účincích toxických látek na zdraví a životy obyvatel, způsobech léčby postižených a dostupnosti antidot“.

V této souvislosti při plnění uvedeného úkolu byla zajištěna spolupráce s Toxikologickým informačním střediskem (TIS) u Kliniky pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Českou společností urgentní medicíny a medicíny katastrof.
Těžištěm činnosti TIS je expertní a poradenská činnost v oblasti chemických látek nebo přípravků chemického charakteru, biologických toxinů z živočichů, toxických látek rostlinného původu nebo farmaceutických přípravků.

TIS provozuje specifickou databázi chemických a biologických látek s rizikem pro veřejné zdraví, která byla zpřístupněna v roce 2010 odborné veřejnosti. Databáze je určena pro poskytovatele zdravotních služeb a krajské hygienické stanice.

Webové stránky (www.tis-cz.cz) obsahují informace jak pro odborníky, tak pro laickou veřejnost v oblasti intoxikací. Informace pro veřejnost zahrnují popis příznaků a první pomoci při nejčastějších otravách a údaje o toxicitě obchodních přípravků, rostlin, hub, chemických látek, aj. Informace pro odborníky obsahují údaje o poskytování antidot, dostupnosti antidot na TIS v Praze a ve skladu v Olomouci, databázi nebezpečných chemických a biologických látek s možností dálkového přístupu pro lékaře ze zdravotnických zařízení.