Krizová transfuzní centra

Vytvořeno: 14. 1. 2016 Poslední aktualizace: 14. 1. 2016

Hromadné příjmy těžce zraněných osob do zdravotnických zařízení zvyšují nároky na logistiku spojenou s odběry, zpracováním, distribucí a podáváním transfuzních přípravků a krevních derivátů.  Již vytvořeným prolnutím civilního a vojenského zdravotnictví v oblasti zajištění distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů při hromadných urgentních příjmech bylo dosaženo efektivnějšího odborného i ekonomického využívání těchto přípravků v civilním i vojenském sektoru.
Pro tyto případy je na základě Rámcové dohody o spolupráci uzavřené dne 16. 6. 2008 mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví vytvořen systém pro celostátní zajištění zásobování transfuzními přípravky a krevními deriváty. „Metodika zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech postižených osob při mimořádných událostech“  (dále jen „Metodika“) byla vydána v roce 2008 ve věstníku MZ č. 3 ze dne 30. 5. 2008 včetně spádovosti a kontaktních údajů na jednotlivá vytvořená krizová transfuzní centra.

Celkem bylo ustanoveno šest krizových transfuzních center u organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví, jedno krizové transfuzní centrum u Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice  Praha a jedno Ústřední informační a logistické centrum  (ÚILC) u ÚVN.

ÚILC v případě obdržené žádosti od krizového transfuzního centra aktivuje Systém distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů, je správcem jednotné informační databáze volných transfuzních přípravků a krevních derivátů a prověřuje funkčnost systému zajištění distribuce krevních derivátů a transfuzních přípravků formou každodenního předávání aktuálních informací o stavu zásob transfuzních přípravků a krevních derivátů u jednotlivých KTC.