Popáleninová centra

Vytvořeno: 11. 8. 2016 Poslední aktualizace: 11. 8. 2016

 

Popáleninová centra jsou specifickým typem traumacentra, která zajišťují komplexní diagnostickou a léčebnou péči o pacienty se závažnými popáleninami.  S ohledem na poskytovanou péči jsou centrem vysoce specializované zdravotní péče ve smyslu § 112 zákona č. 372/2011., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sezam poskytovatelů zdravotních služeb, kterým byl udělen statut Centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami je uveřejněn ve Věstníku MZ č. 3 ze dne 8. 2. 2016.  Jedná se o:

Fakultní nemocnic Královské Vinohrady

Fakultní nemocnici Brno 

Fakultní nemocnici Ostrava

 

Popáleninová centra poskytují komplexní a kontinuální péči pacientům s termickými, chemickými úrazy (poleptání), elektrotraumaty, v případech ztrát kožního krytu u radiačního postižení, afekcí na podkladě autoimunním, alergickém apod. Péče je poskytována od úrazu, resp. od přijetí pacienta až do ukončení jeho úplné pracovní a sociální rehabilitace, mnohdy celoživotně.

Spádovost popáleninových center je Česká republika.

 

Bližší podmínky co se týká personálního zabezpečení, technického a věcného vybavení a organizaci Centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami určuje Věstník MZ 15 ze dne 13. 10. 2015.

 

Dvě ze tří popáleninových center jsou současně Specializovanými centry pro léčbu popálenin při radiačních nehodách (Střediska specializované péče pro ozářené při radiačních nehodách), a to fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Brno.

 

MZ ČR, odbor bezpečnosti a krizového řízení, za účelem zvýšení krizové připravenosti popáleninových center, poskytuje popáleninovým centrům účelově vázaný příspěvek ze státního rozpočtu k zajištění přípravy mimořádné události a krizové situace s hromadným příjmem osob s termickými úrazy. Cílem příspěvku je zejména zajištění léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou ve větším množství v případě hromadného příjmu osob se závažnými termickými úrazy hůře dostupná a nezbytná pro zajištění poskytování adekvátní zdravotní péče.