Traumacentra

Vytvořeno: 11. 8. 2016 Poslední aktualizace: 11. 8. 2016

Traumacentra jsou ve smyslu § 112 zákona č. 372/2011., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, Centrem vysoce specializované traumatologické péče, které zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o Triáž pozitivní pacienty a pacienty s těžkými úrazy. 

Třídění úrazových pacientů podle závažnosti zdravotního stavu („Triáž“) je nástrojem k jejich systematickému směrování z místa zranění k cílovému poskytovateli, který je způsobilý odborně zajistit pokračování zdravotní péče pacientovi, odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení života v daném regionu.  

Sezam poskytovatelů zdravotních služeb, kterým byl udělen statut Centra vysoce specializované traumatologické péče je uveřejněn ve Věstníku MZ č. 3 ze dne 8. 2. 2016.  Jedná se o 12 traumatologická centra pro dospělé a 8 traumatologických center pro děti.

 

Centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice v Motole

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Ostrava

Krajská nemocnice Liberec

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova Nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

 

Centra vysoce specializované traumatologické péče pro děti

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Plzeň,

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice v Motole

Thomayerova nemocnice Praha

Fakultní nemocnice Ostrava

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova Nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Bližší podmínky co se týká personálního zabezpečení, technického a věcného vybavení a organizaci Centra vysoce specializované traumatologické péče určuje Věstník MZ 15 ze dne 13. 10. 2015.