Kvalifikační standardy

Vytvořeno: 29. 3. 2023 Poslední aktualizace: 30. 4. 2024

Přehled kvalifikačních standardů k vyhlášce č. 39/2005 Sb. pro studijní programy nebo vzdělávací programy v nelékařských zdravotnických oborech, které specifikují podrobněji minimální požadavky na bakalářský / magisterský studijní program vysoké školy nebo vzdělávací program vyšší odborné školy.

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje vysokým školám a vyšším odborným školám pro získání souhlasu Ministerstva zdravotnictví podle zákona o vysokých školách nebo školského zákona, se těmito kvalifikačními standardy při přípravě studijních nebo vzdělávacích programů řídit.

Kvalifikační standardy jsou aktualizovány, jakmile vyjdou ve věstníku MZ.

Vyhláška
č. 39/2005 Sb. 

Obor – kvalifikační standard

Studijní program VŠ /
Vzdělávací program VOŠ

Věstník MZ

§ 4

Všeobecná sestra

VŠ (Bc.) / VOŠ 9/2021

§ 4a

Dětská sestra

VŠ (Bc.) / VOŠ 5/2023

§ 5

Porodní asistentka

Logbook – Porodní asistentka

VŠ (Bc.) 11/2018

§ 6

Ergoterapeut

VŠ (Bc.) 7/2020

§ 7

Radiologický asistent

VŠ (Bc.) 2/2020

§ 8

Zdravotní laborant

VŠ (Bc.) / VOŠ 5/2024

§ 9

Zdravotně-sociální pracovník

VŠ (Bc.) 11/2018

§ 10

Optometrista

VŠ (Bc.) 8/2020

§ 11

Ortoptista

VŠ (Bc.) 2/2020

§ 12

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

VŠ (Bc.) 9/2023

§ 13

Ortotik-protetik

VŠ (Bc.)

7/2020

§ 14

Nutriční terapeut

VŠ (Bc.) / VOŠ 17/2023

§ 15

Zubní technik

VOŠ 7/2020

§ 16

Dentální hygienistka

VŠ (Bc.) / VOŠ 12/2019

§ 17

Zdravotnický záchranář

VŠ (Bc.) 3/2019

§ 18

Farmaceutický asistent

VOŠ 10/2023

§ 19

Biomedicínský technik

VŠ (Bc.) 10/2020

§ 20

Radiologický technik

VŠ (Bc.) 9/2020

§ 20a

Adiktolog

VŠ (Bc.) 6/2020

§ 23

Fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut

VŠ (Bc.) 7/2020

§ 24

Radiologický fyzik

VŠ (Bc.) 9/2020

§ 25

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

VŠ (Mgr.) 11/2020

§ 26

Biomedicínský inženýr

VŠ (Mgr.) 10/2020

§ 27

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

VŠ (Mgr.) 9/2023