Institucionální podpora

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2024 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) poskytuje na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o […]

8. 4. 2024 Celý článek »

Pokyny pro finanční vypořádání institucionální podpory za rok 2023

Termín pro předání podkladů Ministerstvu zdravotnictví: do 31. ledna 2024 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Ing. Jana Hejnová, oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2 prostřednictvím […]

14. 12. 2023 Celý článek »

Pokyny příjemcům IPO pro vstupní hodnocení dle nové Metodiky hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR

27. října 2023 schválilo MZ novou Metodiku hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR, která stanovuje základní principy, postup, rozsah a indikátory hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví […]

2. 11. 2023 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2023 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) poskytuje na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o […]

2. 3. 2023 Celý článek »

Finanční vypořádání institucionální podpory za rok 2022, Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy

Termín pro předání podkladů Ministerstvu zdravotnictví: do 31. ledna 2023 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Ing. Jana Hejnová, odbor vědy a lékařských povolání, oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání (VLP/1), Palackého náměstí […]

22. 12. 2022 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2022 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – II. DOPLATEK

S odvoláním na dopis č. j. MZDR 11695/2022-1/VLP ze dne 11. dubna 2022 si Vás dovolujeme informovat o způsobu výpočtu doplatku institucionální podpory (dále jen „IPO“) na rok 2022. Pro rekapitulaci […]

31. 5. 2022 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2022 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) poskytuje na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o […]

13. 4. 2022 Celý článek »

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021

Termín pro předání podkladů Ministerstvu zdravotnictví: do 31. ledna 2022 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Ing. Jana Hejnová, odbor vědy a lékařských povolání, oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání (VLP/1), Palackého náměstí […]

14. 12. 2021 Celý článek »

Metodika hodnocení výzkumných organizací v rezortu Ministerstva zdravotnictví

Metodika hodnocení výzkumných organizací v rezortu Ministerstva zdravotnictví Metodika stanovuje rozsah, podmínky a kritéria hodnocení výzkumných organizací zřízených Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „MZ“), kterým MZ poskytuje institucionální podporu (dále jen „IP“) […]

9. 12. 2021 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2021 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) poskytuje na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o […]

19. 2. 2021 Celý článek »