Pokyny pro finanční vypořádání institucionální podpory za rok 2023

Vytvořeno: 14. 12. 2023 Poslední aktualizace: 14. 12. 2023

Termín pro předání podkladů Ministerstvu zdravotnictví:

do 31. ledna 2024

na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Ing. Jana Hejnová, oddělení vědy, výzkumu a dotací
na vzdělávání, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2

  • prostřednictvím datové schránky MZ
  • elektronicky e-mailem. Všechny příjemce institucionální podpory žádáme, aby o zaslání požadovaných podkladů emailem informovali Oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání – Ing. Jana Hejnová, tel.: 224 97 2640, e-mail: veda@mzcr.cz.

Příjemce institucionální podpory v termínu předá podklady pro finanční vypořádání se státním rozpočtem, viz Příloha_01_Výkaz uznaných nákladů za rok 2023, Příloha_02_Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2023 a Příloha_03_č. 1v_vyhl367.

Přílohy