RM 2010

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2010

Bližší informace pro finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010

28. 12. 2010 Celý článek »

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

Příjemci dotace mají povinnost hlásit změny, které nastaly v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa“

6. 12. 2010 Celý článek »

Rezidenční místa: Průběžná zpráva za rok 2010, Závěrečná zpráva

Průběžná zpráva za rok 2010 a Závěrečná zpráva k projektům realizovaným v rámci dotačního programu Rezidenční místa

6. 12. 2010 Celý článek »

První část šablon vzdělávácích programů pro rezidenční místa pro rok 2010 – Nelékaři

Šablony vzdělávacích programů pro dotační program Rezidenční místa 2010 – Nelékaři Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje první část šablon vzdělávacích programů pro jednotlivé nelékařské obory v dotačním programu Rezidenční místa 2010. Šablona slouží […]

24. 9. 2010 Celý článek »

Opatření MZ ČR v souvislosti se zajištěním uskutečňování dotačního programu Rezidenční místa 2010

K zajištění realizace dotačního programu Rezidenční místa pro rok 2010 – Projekt č. 2 – Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, ministerstvo zdravotnictví vzhledem k nabytí účinnosti nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí (dále jen „nařízení vlády č. 31/2010 Sb.“), vydává toto opatření.

20. 7. 2010 Celý článek »

Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 2 – specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2010 v projektu č. 2 ve druhém kole výběrového řízení

14. 7. 2010 Celý článek »

Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 1 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2010 v projektu č. 1 ve druhém kole výběrového řízení

14. 7. 2010 Celý článek »

Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi v rámci programu rezidenční místa v projektu č. 2 – nelékařská zdravotnická povolání

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) na základě častých dotazů odborné veřejnosti zveřejňuje nejčastěji kladené otázky v rámci programu rezidenčních míst pro nelékařská zdravotnická povolání.

2. 7. 2010 Celý článek »

DŮLEŽITÉ: Způsob jak oznámit Ministerstvu zdravotnictví vybraného rezidenta

Vyhlašovatel výběrového řízení (dále jen „Vyhlašovatel“) je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta (dále jen „vyhláška č. 186/2009 Sb.“) a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů.

Zdravotnické zařízení má povinnost dle § 7 vyhlášky č. 186/2009 Sb. předat seznam vybraných rezidentů neprodleně po skončení výběrového řízení.

29. 6. 2010 Celý článek »

Seznam náhradních zdravotnických zařízení, kterým bylo přiděleno rezidenční místo pro rok 2010

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo k 27.5.2010 seznam úspěšných žadatelů o rezidenční místo pro rok 2010. Povinností zdravotnického zařízení bylo do 14ti dnů (tj. do 10.6.2010) ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace […]

18. 6. 2010 Celý článek »