Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Seznam náhradních zdravotnických zařízení, kterým bylo přiděleno rezidenční místo pro rok 2010

Vytvořeno: 18. 6. 2010 Poslední aktualizace: 18. 6. 2010


Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo k 27.5.2010 seznam úspěšných žadatelů o rezidenční místo pro rok 2010. Povinností zdravotnického zařízení bylo do 14ti dnů (tj. do 10.6.2010) ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místa vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů (tj. do 13.6.2010) od vyhlášení výběrového řízení  oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 21b odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. a z ustanovení § 60b odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 Sb.
 
V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrželo oznámení o vyhlášení výběrového řízení nejpozději do 13.6.2010, došlo k porušení zákonné povinnosti a rezidenční místa mohou být přiznána jinému zdravotnickému zařízení.
 
Na základě výše uvedeného Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam náhradních zdravotnických zařízení, kterým je rezidenční místo přiděleno.


Zdravotnická zařízení, která jsou v seznamu uvedena, mají povinnost dle vyhlášky č. 186/2009 Sb., vyhlásit nejpozději do 14ti dnů výběrové řízení (tj. do 2.7.2010) a nejpozději do 3 dnů (tj. do 5.7.2010) po vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví.

Přílohy