Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

Vytvořeno: 6. 12. 2010 Poslední aktualizace: 6. 12. 2010
Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení
případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa“. Tyto změny je
třeba Ministerstvu zdravotnictví, odboru vzdělávání a vědy, hlásit
prostřednictvím formuláře „Žádost o schválení změny“, a to neprodleně po
nastalé změně.

Ministerstvo zdravotnictví změny posoudí a vydá
stanovisko, a to formou změnového Rozhodnutí nebo Oznámení o akceptování /
neakceptování změny.

Přílohy