Opatření MZ ČR v souvislosti se zajištěním uskutečňování dotačního programu Rezidenční místa 2010

Vytvořeno: 20. 7. 2010 Poslední aktualizace: 20. 7. 2010


K zajištění realizace dotačního programu Rezidenční místa pro rok 2010 – Projekt č. 2 – Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, ministerstvo zdravotnictví vzhledem k nabytí účinnosti nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí (dále jen „nařízení vlády č. 31/2010 Sb.“), vydává toto opatření.


Část I. 
 


Zdravotnická zařízení, která uskutečňovala a uskutečňují specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oborech – Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, Perioperační péče pro všeobecné sestry, Ošetřovatelská péče v pediatrii, Komunitní ošetřovatelská péče, Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech, Ošetřovatelská péče o duševní zdraví, Perioperační péče pro porodní asistentky, Ošetřovatelská péče v gynekologické intenzivní péči, Klinická biochemie, Hematologie a transfuzní služba, Histologie, Lékařská mikrobiologie, Klinická psychologie, Dětská klinická psychologie, Klinická logopedie, Aplikovaná Fyzioterapie – mohou uskutečňovat specializační vzdělávání zahájené před zveřejněním nových vzdělávacích programů podle stávajících platných vzdělávacích programů i pro specializační obory podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., uvedené v následující tabulce. 


Část II.


Ministerstvo zdravotnictví porovnalo náplň níže uvedených stávajících platných  vzdělávacích programů a předpokládané náplně nových vzdělávacích programů podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., a s ohledem na pokračování kontinuity specializačního vzdělávání a zajištění realizace rezidenčních míst pro rok 2010 vydalo toto dočasné opatření.  


Část III.Specializační obory podle nařízení vlády č. 463/2004 Sb.


Specializační obory podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb.


Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči


Intenzivní péče


 


Perioperační péče


Perioperační péče


Ošetřovatelská péče v pediatrii


Ošetřovatelská péče v pediatrii


Komunitní ošetřovatelská péče


Komunitní ošetřovatelská péče


Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech


Ošetřovatelská péče v interních oborech


Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech


Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech


Ošetřovatelská péče o duševní zdraví


Ošetřovatelská péče v psychiatrii


Perioperační péče


Perioperační péče v gynekologii a porodnictví


Ošetřovatelská péče v gynekologické intenzivní péči


Intenzivní péče v porodní asistenci


Klinická biochemie


Klinická biochemie


Hematologie a transfuzní služba


Klinická hematologie a transfuzní služba


Histologie


Histologie


Lékařská mikrobiologie


Mikrobiologie


Klinická psychologie


Klinická psychologie


Dětská klinická psychologie


Dětská klinická psychologie


Klinická logopedie


Klinická logopedie


Aplikovaná fyzioterapie


Aplikovaná fyzioterapie


Část IV. 


Zdravotnická zařízení, která získala akreditaci na specializační vzdělávání pro obory podle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, mohou uskutečňovat specializační vzdělávání ve výše uvedených specializačních oborech podle tabulky. Takto mohou být vzděláváni školenci zařazení do specializačního oboru pouze do doby zveřejnění nového vzdělávacího programu pro příslušný obor podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb.