Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 2 – specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 14. 7. 2010 Poslední aktualizace: 14. 7. 2010

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení.
Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámí druhé kolo výběrového řízení mnisterstvu zdravotnictví, mají v tabulce doplněny následující informace:
     –      počet přiznaných / volných rezidenčních míst
     –      kraj
     –      termín vyhlášení výběrového řízení
     –      termín pro podání přihlášek
     –      odkaz na webové stránkyZdravotnické zařízení, které vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech), nejpozději do 3 dnů po vyhlášení výběrového řízení informovat Ministerstvo zdravotnictví o této skutečnosti. Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede akreditované zařízení nejpozději do 30.11.2010, a to na základě Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2010.

Přílohy